Konsep Takaful

DEFINISI TAKAFUL – Perkataan ‘Takaful’ berasal dari kata kerja bahasa Arab kafala yang bermaksud menjaga atau mejamin keperluan seseorang. Oleh itu, permuafakatan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang bersetuju untuk saling jamin-menjamin antara satu sama lain sekiranya berlaku kerugian disebabkan ditimpa bencana atau musibah, ia ditakrifkan sebagai ‘Takaful ‘.
Begitu juga, jaminan bersama yang mejadi nadi dalam konsep Takaful boleh diterjemahkan dalam mengendalikan operasi perniagaan atau transaksi komersil di sektor tijari atau sektor perniagaan sebagai salah satu pemain kewangan Islam dalam pasaran ekonomi. Dengan cara ini, seperti perbankan, Takaful bukan satu alternative tetapi lebih kepada kewajipan kepada agama.

Takaful adalah satu konsep yang berasaskan prinsip-prinsip berkongsi tanggungjawab, bekerjasama dan saling membantu menjaga kepentingan bersama. Setiap peserta menyumbang berasaskan tabarru’ (derma) kepada dana yang akan digunakan untuk membantu satu sama lain pada masa yang diperlukan.

Tahap kehidupan yang berubah-ubah.

Keperluan hidup kita sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Justeru, apabila keperluan hidup berubah, keutamaan kita turut berubah. Masalahnya, kita juga perlu mengubah perancangan kewangan kita untuk diselaraskan dengan keutamaan hidup kita yang berubah. Di sini, kami boleh memenuhi keperluan anda dengan Takafulink, iaitu satu pelan takaful keluarga berkaitan dengan pelaburan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Ia mempunyai semua ciri-ciri yang anda perlukan.

– Berdasarkan Syariah
Mempunyai Majlis Syariah yang memantau pelaburan dan operasi syarikat.

– Komprehensif
Pelan yang lengkap, terdiri daripada perlindungan, pelaburan dan perubatan.

– Fleksible
Anda boleh mengubah plan atau caruman bulanan mengikut keperluan anda dari semasa ke semasa walau pun setelah polisi dikeluarkan. Ini membolehkan anda merancang dengan lebih baik.

– Pulangan pelaburan yang tinggi
Menyediakan 3 dana untuk memberi pilihan kepada anda

  • Dana Ekuiti
  • Dana Urus
  • Dana Aman
  • Dana Ekuiti Dinasti (Dana Shariah dari negara China)
Berikut merupakan surat daripada Bank Negara atas lesen Takaful kepada Prudential BSN Takaful.

2 thoughts to “Konsep Takaful”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *